• energie centra

    Deze 7 chakra’s zijn energieknooppunten die in je lichaam werkzaam zijn. Er zijn nog meer chakra’s die zich buiten je lichaam bevinden. Deze chakra’s staan in verbinding met energetische velden om je heen. Het etherische veld bevind zich tot vlak boven de huid maar 1 cm ongeveer. Dit was lastig om precies te tekenen. alle velden samen zitten ongeveer tot 1 armslengte om je heen, maar dit kan ook veel groter of kleiner gevoeld worden.