• tijd txt

    Ruimte en Tijd

    Om de 4de Dimensie en hoger te kunnen begrijpen is het belangrijk om de begrippen van Ruimte en Tijd te bevatten. Ook hoe we daarmee kunnen werken in onze ervaringen. Ruimte Een Ruimte kun je in de algebraïsche geometrie definiëren als lengte x breedte x hoogte bijvoorbeeld. En hierna vanaf de vierde dimensie komen er andere elementen bij; ruimte en tijd. Dus ruimte is niet slechts lengte x breedte x hoogte! Het gaat om ruimte in space zeg maar….

error: Content is protected !!