Blog artikelen

Religie of Spiritualiteit

Wat zijn de verschillen of overeenkomsten tussen Religie en Spiritualiteit?

Dit plaatje zegt het zo helder.

gekopieerd van facebook

Eerst de verschillen; Religie

is bidden dat iets gaat groeien en je doet er niks aan. God is buiten jou en die onzichtbare kracht moet jou gaan helpen het gewas te doen groeien. Dan groeit er niks en dan is dat Gods’ schuld. Of het groeit wel en dan noem je het een wonder. Je neemt geen verantwoordelijkheid, maar schuift die af. Ego-gericht bewustzijn zou je dit ook kunnen noemen. En een afhankelijkheid.

Ook worden vaak beelden vereerd van Goden, Godinnen, engelen etc. behorende bij die religie. Soms maar 1 God, soms meerdere. En ook zijn er religies die helemaal niet aan verering van beelden doen.

en Spiritualiteit

is zien dat een deel van de Goddelijke vonk in jou zit. En dat jij kunt bidden of dromen, maar ook de stappen moet zetten om het gewas te verzorgen en je wacht niet op een onzichtbare kracht buiten je. Maar jij bid tot jezelf dat je de kracht en de wijsheid hebt om het gewas op de best mogelijke manier te verzorgen en dan doe je dat vervolgens ook zelf. Je neemt je verantwoordelijkheid. Een volwassen houding. En als het niet lukt, dan faal je niet, maar dan kun je opnieuw kijken of je meer wijsheid nodig hebt om meer te kunnen doen. Je vraagt om hulp, of werkt samen met anderen die er misschien meer van weten. Zo leer je. En die wijsheid deel je vrij met anderen, zodat de kennis van het gewas niet verloren gaat voor komende generaties.

Er worden geen beelden buiten jou vereerd. De aanbidding is je eigen unieke goddelijke vonk in je Hart. Je zorgt goed voor je lichaam, die is heilig. Je erkent het goddelijke deel ook in het Hart van de ander, als een natuurlijk respect. Er zijn wel beelden en kunstwerken van opgestegen Meesters of Engelen, maar die worden niet vereerd of aanbeden als een kracht waar je afhankelijk van bent, maar eerder als een reminder van de hogere energie die ook in jou zit, ter inspiratie net als deugden. Onafhankelijkheid dus dat is je vrije wil in dienst van en relatie tot een hogere wil die iedereen dient.

Zo zijn er Wisdom Keepers. Beheerders van oude Wijsheid die ze delen voor wie er klaar voor is en open staat. En ook dat je dan de verantwoordelijkheid erbij krijgt om het ook te gaan doen en ook weer door te geven aan de volgende generaties.

De overeenkomsten tussen religie en spiritualiteit?

  • Je erkent dat er onzichtbare krachten werken.
  • Je ervaart die krachten als iets heiligs.
  • Je wenst het beste voor je medemens d.m.v. geboden en verboden bijvoorbeeld in religie en van nature vanuit je Hartsbewustzijn.

De vervorming van natuurlijke spiritualiteit door religie was merkbaar in alle oorlogen tegen heksen, druides, Catharen in Europa bijvoorbeeld. In alle culturen heeft religie meer haat gezaaid dan de natuurlijke spiritualiteit met haar genezingswijzen kon voorkomen of oplossen. Tot op de dag van vandaag worden mensen om het aanhangen van een andere religie vervolgd, gemarteld en vermoord.

Misschien is het tijd om te erkennen dat spiritualiteit van de mens is en religie door de mens gemaakt is. En als we door spiritueel bewust te worden gaan inzien dat religie een ouderwetse misvormde manier van spiritualiteit is die de mensen niet helpt en ondersteund maar eerder elkaar verdeelt. Dan kunnen we met zijn allen in vrede leven.

Delen is lief!
error: Content is protected !!